Vektoperasjon

Gastric Bypass Surgery

Selve Operasjonen
Etter Operasjonen
Sannsynligheten For Komlikasjoner
Pris

Begynn med å regne ut din BMI og kontakt fastlegen din! Body mass index eller kroppsmasse indeks,er et mål på grad av overvekt. Har du BMI over 30 har du en helseskadelig grad av overvekt. Føler du at du har forsøkt alt for å gå ned i vekt , men uten å lykkes, kan kirurgi være løsningen for deg.

Være oppmerksom på at alt vedrørende din helsetilstand må sendes til Dr Murat i Istanbul før han tar en beslutning på om du egner deg for denne type operasjon

 

BMI er en forkortelse for Body Mass Index, som er engelsk for kroppsmasseindeks. Denne indeksen angir forholdet mellom vekt og høyde i henhold til formelen.